2 edycja Grand Prix Powiatu Radziejowskiego w biegach na 10 km 2019

REGULAMIN Grand Prix Powiatu Radziejowskiego w biegach na 10 km 2019

Miejsca i  terminy biegów zaliczanych do Grand Prix:

Warunki sklasyfikowania:

  • Ukończenie 3 biegów (zapisy na każdy bieg są oddzielne i na każdym biegu należy podczas zapisów elektronicznych lub osobistych w biurze zawodów wyrazić wolę uczestnictwa w klasyfikacji GP 2019 , odbywa się to poprzez zaznaczenie w karcie zapisów  klasyfikacji Grand Prix 2019).
  • Do klasyfikacji liczona jest średnia czasów uzyskanych w 3 biegach. Zawodnik z najlepszą średnią czasu wygrywa.
  •  Podczas podsumowania wyników GP 2019, w przypadku uzyskania przez zawodników takiej samej średniej czasu decyduje miejsce w klasyfikacji OPEN na wszystkich trzech biegach liczone jako punkt (np. miejsce 23 = 23 pkt. Zawodnik o najmniejszej wartości punktów wygrywa). W momencie uzyskania takiej samej liczby punktów miejsca przyznawane są ex aequo dla tych zawodników.

Nagrody:

  • Sześciu najlepszych zawodników i zawodniczek w Grand Prix otrzyma puchary oraz nagrody rzeczowe.
  • Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą 3 biegi GP otrzymują pamiątkowy medal.
  • Dekoracja odbędzie po biegu finałowym w Piotrkowie Kuj – 30 czerwca 2019.

kontakt@biegradziejow.pl  – Kontakt w sprawie Grand Prix Powiatu Radziejowskiego w biegach na 10KM-2019