Regulamin biegu terenowego – Cross Pod Napięciem (23 września 2017)

REGULAMIN biegu terenowego – Cross „Pod napięciem”

 1. CEL – rozpowszechnienie i popularyzacja biegów z przeszkodami jako atrakcyjnej formy aktywności ruchowej
 2. ORGANIZATORZY – Klub Sportowy ZRYW w Radziejowie
 3. TERMIN I MIEJSCE
  • 23 września 2017 r. w Radziejowie na terenie Lasku Miejskiego
  • START godzina 10.30
 4. BIURO ZAWODÓW

W dniu 23 września br. biuro znajdować się będzie na tzw. „uliczkach” czyli dawnym  miasteczku ruchu drogowego przy ul. Sportowej (tam też będzie start i meta zawodów). Zapisy zaczynamy o godzinie 9.00.

 1. DYSTANS I PRZESZKODY

W ramach Radziejowskiego Bieg Terenowego zostaną rozegrane zawody na dystansie: 2700 m. Bieg odbędzie się na terenie lasku miejskiego z wykorzystaniem toru przeszkód. Na trasie są przeszkody terenowe. Wszystkie należy pokonać (dopuszczalna jest pomoc innego zawodnika).

 1. UCZESTNICTWO
  • do startu zostaną dopuszczone osoby, które ukończą do dnia 22.09.2017r. -16 lat. Osoby pełnoletnie podpisują oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność i odbierają w biurze zawodów numer startowy. Podczas weryfikacji należy przedstawić – dowód tożsamości. Oświadczenie od osób niepełnoletnich podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.
  • zgłoszenia do wzięcia udziału w biegu przyjmowane w biurze zawodów w dnia startu
  • organizator nie pobiera opłaty startowej czyli udział jest bezpłatny
 2. KLASYFIKACJE I NAGRODY
  • warunkiem ukończenia Radziejowskiego Biegu Terenowego jest dotarcie do mety,
  • nie będzie prowadzony pomiar czasu,
  • klasyfikacja wyników odbędzie się na podstawie zajętych miejsc na mecie,
  • nagrody będą przyznawane w następujących kategoriach:
   • indywidualna OPEN kobiet i mężczyzn – nagrodzeni pucharami zostaną 3 najlepsze zawodniczki i 3 najlepszych zawodników
   • klasyfikacja drużynowa – drużyna składa się z 3 zawodników o jednakowo brzmiącej nazwie. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę trzech najwyższych miejsc na mecie uzyskanych przez jej uczestników. Wygrywa drużyna, której suma 3 wymienionych miejsc jest najmniejsza. Jeden podmiot np. klub , szkoła inna organizacja może wystawić więcej niż jedną drużynę. W tym przypadku drużyny numeruje się (do nazwy dodaje się liczbę porządkową 1,2,3 itd.). Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary.
  • każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal za udział
 1. BEZPIECZEŃSTWO
  • ze względu na wyjątkowy charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi pokonywaniem ustawionych na trasie przeszkód,
  • trasa zostanie oznaczona i zabezpieczona przez przedstawicieli Organizatora, służby medyczne i wolontariuszy,
  • podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać przypięte numery startowe otrzymane przez organizatora (numery przypinamy na plecach),
  • bieg odbędzie się bez względu na pogodę,
  • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do decydowania i rozstrzygania we wszystkich spornych kwestiach nie zawartych w niniejszym regulaminie,
  • zawodnicy są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do zaleceń sędziego głównego i organizatora w tym zakresie.

 

Impreza dofinansowana jest ze środków Urzędu Miasta w Radziejowie w ramach konkursu

„Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017 w Mieście Radziejów”