Tor przeszkód – element Crossu Pod Napięciem (23.09.2017)