Walne Zebranie KS Zryw

Zarząd KS Zryw Radziejów informuje, iz w dniu 8 czerwca 2018 roku o godzinie 18.30 w Sali konferencyjnej, Ratusz, ul. Rynek 1 odbędzie się Walne Zebranie Członków o charakterze sprawozdawczym.

Po zebraniu odbędzie się narada dotycząca organizacji tegorocznego Radziejowskiego Biegu Południowego.

W trakcie Walnego Zebrania będzie można uregulować składkę członkowską (30zł.).

Planowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdań za 2017 rok.
  4. Opinia Komisji Rewizyjnej i głosowanie nad sprawozdaniami +absolutorium.
  5. Przyjecie odpowiednich uchwał.
  6. Wolne wnioski i dyskusja.
  7.  Zakończenie obrad.